USBL systeem

Dit akoestische systeem bestaat uit een transceiver en meerdere transponders.

ActCarr_SSBL_HiPAP_plaatsen
 

De transducer, die op de primaire zijde van het af te zinken element is geplaatst, geeft een akoestisch signaal af. Dit signaal wordt ontvangen door twee transponders, die op vooraf ingemeten posities op het vorige element staan. De transponders beantwoorden het signaal en deze pulsen worden door de transducer terug ontvangen. Na correcties voor onder andere de geluidssnelheid wordt uit de hoeken en afstanden naar de transponders de positie van de transducer –en daarmee van het af te zinken element -  bepaald.

Het USBL systeem is ingezet op het project BGFL.