Software op maat

Het computerprogramma dat ook de naam Geocon draagt heeft de afgelopen decennia al bij tientallen afzinktunnels centraal in de operatie gefunctioneerd. Het Geocon programma verwerkt informatie van meetinstrumenten die bij een afzinkoperatie worden gebruikt. De klant of opdrachtgever kan op zijn scherm alle relevante informatie over de positie van het element in één oogopslag overzien en op basis van die informatie het proces beheersen.

Carr_Systems_Integration
Software op maat 003
Carr_maatsoftware
ActCarrDataGeocon1_jpg
ActCarr_DataVisualisatieOnderstromen3_jpg
Carr_Maatsoftware2
 

De Geocon software presenteert ongeacht het gekozen meetsysteem een eenduidig beeld met relevante positiegegevens. Het programma wordt geïnstalleerd bij de klant op de locatie van de werkzaamheden maar kan ook via internet aan andere belanghebbenden worden getoond. Naast de positiegegevens kunnen ook onder meer lierkrachten, vijzeldrukken en ballastwaterniveaus via afstand bestuurbare systemen worden bediend en uitgelezen.

Geocon3D

Om ook het management van afzinkoperaties een impressie van het proces te kunnen geven is er naast de genoemde Geocon software ook een programma gemaakt dat via internet het afzinkproces visualiseert. Via www.geocon3d.com kan het afzinken van een tunnelelement live worden gevolgd. Bovendien kan van eerder afgezonken tunnelelementen het afzinkproces worden teruggespeeld.