Requirement analyse

Al in het voortraject adviseert Geocon de opdrachtgever bij het ontwerpen van de dek indeling van de elementen.

systeemdiagram
 

De positie van de meetpunten in de tunnel, op het tunneldak en in de meetmast en schacht moet vooraf goed worden afgestemd met de overige in te bouwen voorzieningen.

Daarnaast zijn onder meer het bepalen van de juiste methode voor het uitlijnen van de wanden, het meten aan de oplegconstructies van de elementen, het meten van de tegels waarop wordt afgezonken en het controleren van de vlakheid van de platen van de zinkvoegomranding bepalend om tot een succesvol afgezonken tunnelelement te komen.