Monitoren na afzinken

Nadat een betonnen constructie van duizenden tonnen gewicht op de bodem is geplaatst begint er doorgaans een zettingsproces. Bij tunnels op onderstroomzand is daarbij de 90% zettingseis van belang voor de start van de afbouw.

ActCarr_monitoringtunnel
Monitoring na afzinken 002
Monitoring na afzinken
Monitoring na afzinken 001
 

Met onze monitoringsystemen kan de tunnel vanaf het moment van plaatsen continu worden ‘bewaakt’. Dat geldt niet alleen voor zettingen en deformatie maar ook voor ander kritische parameters zoals bijvoorbeeld luchtkwaliteit, lekwaterdetectie of vijzeldrukken.

Rapportages via email of het internet laten de actuele stand van zaken zien. Ook kunnen camerasystemen worden gebruikt om de tunnel continue te kunnen inspecteren.