N57 Middelburg

Het project N57 Walcheren bestaat uit het vernieuwen en verleggen van de huidige N57 in de gemeente Middelburg (provincie Zeeland). Het tracé loopt vanaf de Rijksweg A58 bij Nieuw- en Sint Joosland (aan de zuidzijde) langs de noordoostkant van Middelburg, langs Serooskerke naar Vrouwenpolder. De weg kruist in Middelburg via een aquaduct het Kanaal door Walcheren. Onderdeel van dit aquaduct is een zinkelement, die de kruising van de N57 met het kanaal vormt.

Opdrachtgever:
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Locatie:
Middelburg
Aantal elementen:
1
Afzinken:
2008
Bijzonderheden:
Geen ballast tanks
Projecten - N57 001
Projecten - N57 002

Projectgegevens

Het zinkelement is geprefabriceerd in de bouwkuip van de zuidelijke toerit. Het plaatsen op de definitieve locatie vond plaats volgens het OTAO® proces (door Strukton geregistreerd handelsmerk). Na de bouw is waterstand in de bouwkuip opgezet tot het kanaalpeil en is het element opgedreven. Na verwijdering van het kopscherm van de zuidelijke toerit en noordelijk landhoofd is het element uitgelierd door de bouwkuip en door het kanaal richting het Noordelijke landhoofd over een afstand van ca. 165m.

Daar is het element afgezonken middels een neertreksysteem. Door het inzetten van dit innovatieve neertreksysteem hoefden geen ballast tanks in het element te worden geplaatst / verwijderd. De laatste stap was het aanbrengen van een fundatie onder het element in de vorm van een onderstroomd zandpakket. Een permanente laag ballastbeton in het element en aanvulling rond het element zorgt er voor dat het element gefixeerd is. 

Meetsystemen

Voor het positioneren van dit element is gebruikt gemaakt van het total station systeem.

Daarnaast zijn de lierkrachten en vijzeldrukken gevisualiseerd. 

Op het onderstroom ponton zijn de druk, concentratie en stroomsnelheid in de onderstroom leiding uitgelezen. Samen met de oplegreacties die in de oplegvijzels optraden is het onderstroom proces gevisualiseerd.