HSL Tunnel Oude Maas

De Hoge Snelheidslijn (HSL) van Schiphol Airport naar Antwerpen kruist de rivieren Oude Maas en Dordtsche Kil door middel van afgezonken tunnels. Het consortium HSL Drechtse Steden, waar Strukton deel van uitmaakte, heeft de tunnels ontworpen, gebouwd en afgezonken.

Opdrachtgever:
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Locatie:
Dordrecht
Aantal elementen:
7
Afzinken:
2003
Bijzonderheden:
Hogesnelheidslijn
Projecten - Oude Maas 001
Projecten - Oude Maas 002
Projecten - Oude Maas overzicht

Tunnel Oude Maas

Zoals voor de meeste afzinktunnels in Nederland geldt, zijn de zeven elementen voor de spoortunnel onder de Oude Maas gebouwd in het droogdok in Barendrecht. Elk element, tien meter hoog, achttien meter breed en 150 meter lang, heeft twee gescheiden tunnelbuizen. De tunnel is inclusief toeritten 2500 meter lang. Hiervan bestaat 1050 meter uit een afzinktunnel, met als diepste punt 20,80 meter -NAP. Omdat de tunnel deels naast een dijk loopt, is een kant van de tunnelbak waterkerend uitgevoerd