HSL Tunnel Dordtsche Kil

De Hoge Snelheidslijn (HSL) van Schiphol Airport naar Antwerpen kruist de rivieren Oude Maas en Dordtsche Kil door middel van afgezonken tunnels. De bouwcombinatie HSL Drechtse Steden, waar Strukton deel van uitmaakte, heeft de tunnels ontworpen, gebouwd en afgezonken.

Opdrachtgever:
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Locatie:
Dordrecht
Aantal elementen:
7
Afzinken:
2003
Bijzonderheden:
Hogesnelheidslijn
Projecten - Dortsche Kil en Oude Maas bouwdok
Projecten - Tunnel Dordtsche Kil overzicht

Tunnel Dordtsche Kil

Deze tunnel kruist niet alleen de Dordtsche Kil, maar is ook doorgetrokken tot voorbij de A16. Het gedeelte van de tunnel dat onder de Dordtsche Kil ligt is als zinktunnelaangelegd, de rest van de tunnel volgens de cut-and-covermethode. De totale lengte van de tunnel is 1488 meter, waarvan 975 meter uit een afgezonken tunnel bestaat. Het diepste punt van de tunnel ligt op 18,50 meter -NAP. De afzinktunnel bestaat uit 7 elementen van elk 150 meter lengte.