Noord/Zuidlijn, Metrostation CS

Onder de middentunnel van het Centraal Station is de afgelopen jaren gewerkt aan een bouwkuip. Hiertoe worden in het emplacementsgedeelte grote stalen buizen met een doorsnede van 1.80 meter tot 65 meter diep de grond ingebracht.

Opdrachtgever:
Gemeente Amsterdam, dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer
Locatie:
Amsterdam
Aantal elementen:
1
Afzinken:
2011
Bijzonderheden:
Onder monumentaal station
Projecten - Amsterdam 002
Invaren element onder Amsterdam CS
Projecten - CS

Projectgegevens

Vanuit de stationshal is een zogenaamde sandwichconstructie gemaakt. Voorafgaand aan deze operatie is eerst de fundatie van de grote hoektorens van het stationsgebouw overgenomen op stalen palen. Een vijzelconstructie hield deze in positie. Op het moment dat de bouwkuip gereed was, is vanaf het IJ een tunnelelement onder het station gevaren en afgezonken. Na het afzinken is het tunnelelement opgehangen aan de dakvloer middels een innovatieve hangstang constructie. De vijzeldrukken in deze hangstangen werden tijdens het onderstroomproces voortdurend gemonitoord.

Bijzonder

Deze tunnel is 136 meter lang en bestaat uit een afzinkelement. Het transport is vanaf het Westelijk Havengebied naar Amsterdam Centrum over het Noordzeekanaal en het IJ. Bijzonder aan de afzinkoperatie is de locatie. Het element is afgezonken onder het monumentale Amsterdam Centraal Station in beperkte hoogte.

Opdrachtgever

Gemeente Amsterdam, dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, Projectbureau Noord/Zuidlijn is opdrachtgever.

Prijzen

Combinatie Strukton/Van Oord heeft samen met Strukton Afzinktechnieken ‘Mergor’ de titel ‘Infra-projectteam van het jaar 2011’ gewonnen. De winnaar werd gekozen tijdens het  NVDO Infra congres. Het team sleepte zowel de juryprijs als de publieksprijs in de wacht.

Meetsystemen

De omgeving rondom het af te zinken CS element bood niet veel mogelijkheden voor het gebruik van de 'standaard' meetsystemen. Beschikbare systemen en alternatieven zijn zorgvuldig afgewogen. Uiteindelijk is het systeem met total stations en prisma's gekozen.
De minimale werkhoogte onder het centraal station vroeg echter nog wel om oplossend vermogen.

De voortang van het afzinkproces was te volgen via www.geocon3d.com
Verder is er gemeten:

  • monitoring lierkrachten middels meetpennen
  • monitoring vijzeldrukken in oplegpennen tijdens afzinken en tijdens onderstromen
  • monitoring ballastwater niveaus

Innovaties

Na een grondige analyse van de omgeving en de toepasbaarheid van de meetsystemen van Geocon is voor het positioneren van het CS element uiteindelijk gekozen voor een bewezen methode: het afzinken met total stations die prisma’s in de mast en schacht volgen. Kort voor het afzinken van het element bereikte Geocon het verzoek om de condities in de tunnel op afstand te kunnen bewaken. Daartoe is een website ingericht waarop de door de klant gevraagde gegevens op elk moment inzichtelijk waren.

Door de zeer beperkte hoogte –vanaf de waterlijn slechts ca. 2,5 meter- was het gebruiken van een traditionele meetmast niet mogelijk. Daarom is een meetmast bedacht die zichzelf opklapte tijdens het afzinken. Nadat op de parkeerlocatie de werking en betrouwbaarheid van het systeem was aangetoond heeft deze meetmast ook tijdens het afzinken uitstekend gepresteerd.

Na het afzinken is op verzoek van de klant een webpagina ingericht waarop de status van de tunnel continue te volgen was. Ballasttank niveau's, waterstand in de bouwkuip en live videobeelden uit de tunnel werden gepresenteer.

Een succesvolle proef is uitgevoerd met waterdrukmeters die op basis van de diepgang van pontons de belasting in de hijspunten berekenden.

Animatie invaren en afzinken CS element

VS2rauRq1ok

Voorbereiding en invaren tunnelelementen

BrNIl95pIyk