Busan Geoje Fixed Link

De afzinktunnel is een onderdeel van de Busan-Geoje Fixed Link. Een uitzonderlijk project dat invulling geeft aan een belangrijk economisch en maatschappelijk vraagstuk. Het totale project met een investeringswaarde van 1.5 miljard euro, verbindt met een tweetal tuibruggen met een span van respectievelijk 475 en 2 x 230 meter en een afgezonken tunnel van 3.2 kilometer de tweede stad van Zuid Korea met het schiereiland Geoje.

Opdrachtgever:
Daewoo Engineering & Construction
Locatie:
Busan
Aantal elementen:
18
Afzinken:
2008
Bijzonderheden:
50 meter diep
Projecten - Korea 002
Projecten - Korea 003
KOR - afzinken TE1 [1] activ carr
ActCarr_Minimizing_downtime
KOR - PC Yard [1] activ carr

Projectaanpak

De opdrachtsom voor de afzinkoperatie bedraagt 70 miljoen euro. Voor Geocon is dat een bijzonder grote opdracht. De afzinkoperatie wordt uitgevoerd in opdracht van Daewoo Engineering & Construction dat onderdeel uitmaakt van het PPS Consortium voor het project, GK Fixed Link Corporation.

Tunnelelementen

In drie jaar tijd plaatste het team van Strukton en Geocon in totaal 18 tunnelelementen die elk een lengte hebben van 180 meter. De diepste elementen gaan tot circa 50 meter beneden de zeespiegel. Dit is uitzonderlijk diep voor een afgezonken tunnel.

Het toepassen van de tot dan toe gebruikelijke meetmast en toegangsschacht was door de diepte en de lengte van de tunnel niet haalbaar. Daarom zijn nieuwe meetsystemen ontwikkeld en zijn bestaande technieken geïmplementeerd.

Meetsystemen

Automatische total stations

Het meetsysteem met zelfvolgende total stations is voor de eerste vier tunnel elementen gebruikt als leidend systeem. De nieuw toegepaste meetsystemen zoals GPS, tautwire, distance sensors en het USBL systeem zijn tijdens deze vier afzinksessies getoetst aan het bewezen systeem met total stations. Voortdurende analyse van de meetgegevens was in deze beginfase cruciaal om de nieuw ontwikkelde systemen te optimaliseren.

GPS

Een gecombineerde inzet van positieontvangers en GPS kompassen is gebruikt voor het voorbereiden en afzinken van de tunnel elementen.

Tautwire

Speciaal voor dit project is een tautwire ontwikkeld om de tunnelelementen met hoge nauwkeurigheid af te zinken.

USBL

De inzet van USBL in onderwaterpositionering is niet uniek. Voor het positioneren van afgezonken tunnel elementen wel! Net als de tautwire is dit systeem gebruikt voor de afzinken van het tunnel element totdat de pen in de vang ligt.

Distance sensors

De aansluiting van het afgezonken tunnel element op het vorige element is het spannendste en meest kritische uit het afzinkproces. In deze fase is de hoogste nauwkeurigheid vereist. De speciaal voor dit project ontwikkelde distance sensors geven millimeternauwkeurige informatie over de ligging van het afgezonken tunnel element.

Innovaties

Op het gebied van afzinkmaatvoering en -visualisatie kent dit project vele innovaties. Hieronder een opsomming van de hoogtepunten:

Busan-Geoje Fixed Link in Zuid Korea (deel 1 van 2)

1mik201dy0A

Busan-Geoje Fixed Link in Zuid Korea (deel 2 van 2)

b9KnejNURtE