Missie en Strategie

Geocon is een advies- en meetbureau met decennialange ervaring op het gebied van landmeten, maatvoering en plaatsbepalingssystemen. Een van de belangrijkste specialismen van Geocon is het toeleveren van positiegegevens tijdens het afzinken van zinktunnelelementen en het positioneren van caissons.

Geocon is, mede dankzij het gebruik van zeer moderne apparatuur en de geavanceerde softwareprogrammatuur, een begrip binnen en buiten Nederland. Het bedrijf staat in hoog aanzien in Europa. Net als andere Strukton-organisaties wil Geocon haar leidende positie in de markt behouden en versterken. Daartoe streeft ze voortdurend naar verbetering van haar technieken en systemen.