Een begrip in de wereld van meettechnieken

Met haar uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van landmeten, positiebepaling en maatvoering is Geocon een begrip in de wereld. Geocon is gespecialiseerd in het toeleveren van positiegegevens tijdens complexe positioneringsoperaties, in het bijzonder tijdens het afzinken van tunnelelementen.

Falen is geen optie

Een van de meest risicovolle momenten in tunnelbouw is het moment waarop tunnelelementen worden afgezonken. Falen is geen optie, daarvoor is de eventuele (economische) schade bij oplopende vertraging van de bouw te groot. Logisch dat voor zo’n klus een specialist wordt gekozen die heeft bewezen precaire afzinkprojecten aan te kunnen. Geocon behoort mondiaal tot de topspelers in deze markt.

Onderscheidend vermogen

Het ondersteunen van een risicovolle plaatsingsoperatie onder water betekent volgens ons meer dan alleen het presenteren van getallen. Wij onderscheiden ons door een focus op ontwikkeling van diensten rondom het beheersen van het afzinkproces.

Geocon is ook de naam van het computerprogramma dat met behulp van diverse geavanceerde meetinstrumenten objecten drie dimensionaal kan volgen. Hierbij worden meetgegevens omgerekend tot positiegegevens in coördinaten. Tevens is er met behulp van zeer geavanceerde software- programma’s online een grafisch weergave van de te verplaatsen constructie beschikbaar. Hierdoor is het mogelijk de afzinkinformatie via internet de hele wereld over te zenden. Vanaf de voorbereiding tot en met de monitoring na het afzinken is Geocon betrokken bij complexe positioneringsoperaties.

Ook onze ervaring is onderscheidend. Wij hebben in de afgelopen 30 jaar meer dan 130 elementen afgezonken op meer dan 20 projecten. Alleen al in de afgelopen 5 jaar zijn er 28 elementen op 4 projecten afgezonken.

Over ons