Een begrip in de wereld van meettechnieken

Met haar uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van landmeten, positiebepaling en maatvoering, is Geocon een begrip in de wereld. Geocon is gespecialiseerd in het visualiseren van complexe positioneringsoperaties zoals het afzinken van tunnelelementen en het ingraven van caissons.

Geocon is ook de naam van het computerprogramma dat met behulp van verschillende meetsystemen objecten drie dimensionaal kan volgen. Hierbij worden meetgegevens omgerekend tot positiegegevens in coördinaten. Tevens is er met behulp van zeer geavanceerde softwareprogramma’s online een grafisch weergave van de te verplaatsen constructie beschikbaar. Hierdoor is het mogelijk de afzinkinformatie via internet de hele wereld over te zenden.

Meer over Geocon

Busan-Geoje Fixed Link

De Busan-Geoje Fixed Link is een uitzonderlijk project dat invulling geeft aan een belangrijk economisch en maatschappelijk vraagstuk. Het totale project, met een investeringswaarde van 1.5 miljard euro, verbindt met een tweetal tuibruggen en een afgezonken tunnel van 3.2 kilometer de tweede hoofdstad van Zuid Korea met het schiereiland Geoje.

In drie jaar tijd plaatst het team van Strukton en Geocon in totaal 18 tunnelelementen die elk een lengte hebben van 180 meter. De diepste elementen gaan tot circa 50 meter beneden de zeespiegel. Dit is uitzonderlijk diep voor een afgezonken tunnel.

Meer over dit project

“Een van de meest risicovolle momenten in tunnelbouw is het moment waarop tunnelelementen worden afgezonken. Falen is geen optie.”

Lees meer over positioneren bij afzinken

Andere bedrijfsonderdelen

Waar te vinden

52.126718,5.052402